TILL FÖRETAG

Till företag

Ert företag kan göra gott

Kvinnor och barn lider ofta mest i konflikter. Många gånger är de utsatta för speciella hot, till exempel sexuellt våld. Ändå får kvinnor sällan delta i fredsbyggande eller beslutsfattande i samhället.
Ert företag kan vara med hjälpa kvinnor i konfliktområden att få sina röster hörda. Finska Missionssällskapet hjälper kvinnor att få utbildning, skapa nätverk och bli ekonomiskt självständiga. Steg för steg stärks kvinnornas roll i samhället. Dessutom stöds deras deltagande i fredsarbete.
I nästan 160 år har Finska Missionssällskapet gjort banbrytande och långsiktigt arbete för en rättvisare och mänskligare värld. Vi ser till att er gåva når fram.

 

Tack för er gåva!

Stöd Utjämningen genom en inbetalning till Finska Missionssällskapet FI38 8000 1400 1611 30.
Skriv UT2017 i meddelandefönstret.

Tack för ert stöd!

Meddela gärna till fms@finskamissionssallskapet.fi att ni donerat till Utjämningen. Nämn i mejlet företagets namn, e-postadress och summan ni donerat. Får vi de uppgifterna kan vi lyfta fram er donation i vår kommunikation.

När ni gett er gåva, sänder vi er vår nätbanner och våra Facebook-bilder så ni kan använda dem i er egen kommunikation.