Kontakt

Joanna Lindén-Montes, allmän information
020 7127 264

Britt-Helen Lindman, svenskt material, donationer
020 7127 266

E-post: fornamn.efternamn[at]finskamissionssallskapet.fi