Röster, men inga rättigheter?

Genom att ge en gåva kan du hjälpa kvinnor i konfliktområden att göra sig hörda.

Utjämningen

 

Kvinnor och barn lider ofta mest i konflikter. Många gånger är de utsatta för speciella hot, till exempel sexuellt våld. Ändå får kvinnor sällan delta i fredsbyggande eller beslutsfattande i samhället.

Finska Missionssällskapet hjälper kvinnor att få utbildning, skapa nätverk och bli ekonomiskt självständiga. Steg för steg stärks kvinnornas roll i samhället. Dessutom stöds deras deltagande i fredsarbete.

Läs mer

Stöd fredsarbete genom att ge en gåva!

DU KAN OCKSÅ GE SÅ HÄR