Tasaus

Tasaus 2017

Ääni ilman oikeutta?

Naiset tietävät elämästä konfliktien keskellä, mutta rauhanprosesseissa heitä ei haluta kuulla.

Naiset ja lapset ovat usein konfliktien suurimpia kärsijöitä. Heihin kohdistuu erityisiä uhkia, kuten seksuaalista väkivaltaa. Silti naiset pääsevät vain harvoin osallistumaan rauhanrakennukseen ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Naisilla on paljon annettavaa rauhan ja sovinnon työhön naapurustossa, kyläyhteisöissä sekä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Kun myös naiset osallistuvat rauhanprosesseihin, on tutkitusti 35 prosenttia todennäköisempää, että saavutettu rauhansopimus on kestävä.

Toisaalta jos naiset eivät ole mukana, saattaa moni erityisesti naisia koskeva kysymys jäädä pois keskusteluista. Esimerkiksi seksuaalisen väkivallan käsittely voi jäädä huomiotta.

Monissa maissa naisten paikka on ollut perinteisesti kodin piirissä, ei yhteiskunnallisten asioiden hoitamisessa. Naisten alhainen koulutustaso vaikeuttaa entisestään heidän osallistumistaan yhteisöjen päätöksentekoon.

Naisten ääni kuuluviin

Suomen Lähetysseura tukee Tasaus-keräyksen tuotolla naisten koulutusta, verkostoitumista, taloudellista itsenäisyyttä ja osallistumista rauhantyöhön.  Askel askeleelta naisten rooli yhteiskunnallisena toimijana vahvistuu. Lähetysseura tekee vaikuttamistyötä, jotta naisten rooli rauhanprosesseissa vahvistuisi.

Esimerkkejä Lähetysseuran työstä:

Nepal

Lähetysseuran tukemat naistenryhmät opettelevat konfliktinratkaisutaitoja ja ratkovat yhteisöjen yhteisiä ongelmia. Naiset saavat myös koulutusta terveydestä ja tyttöjen koulunkäynnin merkityksestä. Heitä tuetaan henkilöllisyystodistuksen hankkimisessa. Naisilla on myös omia säästö- ja lainaryhmiä. Eri ryhmien välisiä ennakkoluuloja ja riitoja ennaltaehkäistään koulutuksella ja eri ryhmien yhteisillä aterioilla ja juhlilla.

Etelä-Afrikka

Etelä-Afrikassa apartheidin perintö, maakonfliktit, muukalaisvihamielisyys ja väkivalta varjostavat ihmisten elämää. Lähetysseuran tuella järjestetään työpajoja ja keskusteluja, jossa osallistujat voivat käsitellä henkilökohtaisia ja yhteisöjensä kipeitä kysymyksiä ja traumoja. Tavoitteena on vahvistaa rauhan ja anteeksiannon ilmapiiriä. Työtä kohdennetaan erityisesti naisiin ja nuoriin.

Kolumbia

Kolumbiassa Lähetysseura tukee rauhansopimuksen jälkeisen ajan rauhanrakennusta ja naisten aktiivista osallistumista siihen. Sovinnon rakentaminen entisten taistelijoiden ja konfliktin uhrien välille, maaoikeuksien kunnioittaminen, psykososiaalinen tuki konfliktin uhreille, yhteisöjen vaikuttamistyön osaamisen tukeminen ja kollektiivisen muistin rakentaminen ovat työn keskeisiä teemoja.

Syyria

Lähetysseura tukee syyrialaisia naisryhmiä ja -organisaatioita osana Syria Initiative -rauhanhanketta. Projekti tukee ruohonjuuritason rauhanaktivisteja Syyriassa ja heidän verkostojaan ja aloitteitaan. Hanke tukee erityisesti naisten osallistumista vuoropuheluprosesseihin miesten rinnalla ja mahdollistaa myös eri ryhmistä ja taustoista tulevien naisten välisen vuoropuhelun. Syria Initiative luo syyrialaisille naisille tilaisuuksia tuoda näkökulmiaan ja ajatuksiaan esiin Syyrian rauhasta kansainvälisellä tasolla käytävissä keskusteluissa.