Tasaus

Till församlingarna


Tack för att ni är med och jämnar ut den globala välfärden!

Kyrkans uppgift är att överallt i världen agera för att utsatta grupper skall få ett människovärdigt liv. År 2017 samlar Utjämningskampanjen medel för att hjälpa kvinnor att få sina röster hörda så att de kan delta i beslutsfattandet i samhället och i fredsprocesser i konfliktområden.

Utjämningskampanjen har under 20 år hunnit bli en del av församlingarnas arbete. Olika Utjämningsevenemang piggar 
upp gatubilden och ger nya människor möjlighet att få ta del av Utjämningens budskap. Andakter och bibelundervisning kring Utjämningens tema förenar andlighet och konkreta hjälpinsatser. Församlingen får be för de allra svagaste och mest utsatta som Utjämningen har som mål att hjälpa. Välkommen med också i år!

Finländare anser att en bössinsamling är ett av de bästa sätten att delta i en insamling, eftersom det är ett lätt och behändigt sätt att donera. En bössinsamling ger också möjlighet att möta människor på gatan och ge info om vad mission är idag.

Beställ insamlingsbössor och -västar från Finska Missionssällskapet. Många församlingar har redan insamlingsbössor och då behöver man bara kontrolllera att insamlingstillståndsetiketten ännu är ikraft. Bössorna och västarna behöver inte returneras till sällskapet, utan de kan förvaras hos församlingen året om.

Vad behövs för en bössinsamling?

  • bössor med ikraftvarande insamlingstillstånd
  • insamlingsvästar
  • en lista med bössans nummer, vem som samlat med den och när den returnerats

Betala in intäkterna

De insamlade medlen betalas till

Danske Bank FI25 8000 1600 0607 10

Varje församlings specifika referensnummer finns på
https://suomenlahetysseura.force.com/seurakuntapalvelut. Använd referensnumret för Utjämningen 2017.

Pengar som samlats in via bössor

De pengar som samlats in med bössor skall betalas in skilt, eftersom Finska Missionssällskapet är skyldig att göra en särskild rapportering över dessa till Polisstyrelsen. Betala alltså så snart som möjligt in pengarna från bössinsamlingen till vårt insamlingskonto Danske Bank FI38 8000 1400 1611 30. Referensnumren för dessa inbetalningar får ni i samma försändelse som insamlingstillståndsetiketterna.

Berätta vad ni ordnade

Vi vill gärna veta hur er insamling gick. Maila oss och berätta: fms@finskamissionssallskapet.fi
. Sänd också gärna foton. På det här sätter kan vi samla in tips från olika håll och dela vidare av dessa nästa år.

Årets Utjämningsmaterial kan laddas ner från här>

 

 

Tack för att ni är med!

Kontakt:
Joanna Lindén-Montes, allmän information
020 7127 264

Britt-Helen Lindman, svenskt material, donationer
020 7127 266

E-post: fornamn.efternamn[at]finskamissionssallskapet.fi