Yhteystiedot

Suomen Lähetysseura

Tasaus on Suomen Lähetysseuran vuosittainen kampanja. Suomen Lähetysseura on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kansainvälinen toimija, ulkoasiainministeriön kumppanuusjärjestö sekä Suomen suurimpia kehitysyhteistyöjärjestöjä. Teemme työtä 30 maassa yli sadan kumppanikirkon ja -järjestön kanssa. Työmme tavoittaa kaikkein heikoimmassa ja haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmisryhmät.

Lisätietoa Lähetysseurasta www.suomenlahetysseura.fi

Kampanjatiimin yhteystiedot:

Viestintä:
Minna Havunen
020 7127 029
minna.havunen@suomenlahetysseura.fi

Nelli Sinisaari
020 712 7433
nelli.sinisaari@suomenlahetysseura.fi

Materiaalit, lipas- ja tarratilaukset:

Tuire Ahola
0207127 256
tuire.ahola@suomenlahetysseura.fi